Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Zpráva poradce chovu 2015

 

Vážení členové Českého pointer a setter klubu,

 

Dovoluji si Vám předložit zprávu o chovu irských setrů v rámci našeho Klubu v roce 2015.

Na úvod bych rád uvedl několik  čísel o stavu a vývoji chovné základny irských setrů. Bohužel to  nejsou čísla ani trochu povzbudivá. K 1.1.2016 čítala chovná základna irských setrů Českého pointer a setter klubu celkem 10 chovných psů a 32 chovných fen, což znamená pokles za posledních 5 let ze 70 na 42 chovných jedinců, tzn. pokles o 40,0%!!!! Směřujeme tedy k tomu, co zcela vážně zaznělo na přátelském setkání Českého pointer a setter klubu a MSKAO v Humpolci v loňském roce, na kterém z úst zástupců obou klubů zaznělo, že nevadí, že nebude žádný jedinec chovný, pokud nebude pracovní. Pevně věřím, že pro většinu chovatelů irských setrů i všech zde přítomných jsou tato čísla více než  alarmující a pevně doufám, že budou i důvodem k hlubokému zamyšlení bez emocí a předsudků o budoucnosti chovu nejen irských setrů, ale  všech plemen sdružených v našem klubu. V roce 2015 byli uchovněni  3 psi a 4 feny a  bylo celkem vystaveno 17 doporučení ke krytí, z toho 3 na zahraniční chovné jedince. Jak již bylo uvedeno v Klubovém zpravodaji, úplný  přehled počtu narozených štěňat bohužel poskytnout nemohu, protože údaje, které mám k dispozici, jsou nekompletní. Formulář Hlášení vrhu majitelé chovných fen ne vždy posílají a to bohužel ani po urgencích. V této souvislosti bych si dovolil navrhnout, aby přihlášku k zápisu vrhu štěňat adresovanou na ČMKJ musel podepsat kromě chovatele i poradce chovu, abychom tak zajistili informovanost poradce chovu. Nekompletní přehled čítá 48 narozených štěňat, z toho 18 pejsků a 21 feneček (9 štěňat po narození uhynulo v důsledku herpes viru). V uplynulém roce bylo provedeno  celkem 22 vyšetření na dysplazii kyčelních kloubů, z toho 19 s výsledkem A/A, jedno s výsledkem B/B, jedno s výsledkem C/D a jedno s výsledkem D/D, přičemž výsledek B/B a D/D se objevil u dvou jedinců z jednoho vrhu.

V uplynulém roce jsem obdržel stížnost, respektive jsem byl informován majiteli dvou irských setrů bez průkazu původu o tom, že mají, respektive, že si koupili svého irského setra bez průkazu původu od chovatele irských setrů, člena našeho Klubu, což by znamenalo nejen porušení regulí našeho Klubu ale i Zápisního řádu ČMKU.  Zmíněné chovatele, pana Macháčka a pana Kinzela, jsem požádal, aby se k této stížnosti, respektive  informaci vyjádřili. Pan Macháček se ke svému pochybení přiznal, pan Kinzel prohlásil, že fenka není z jeho chovu.  Informace spolu s vyjádřením obou chovatelů jsem předal výboru Klubu. Je zřejmé, že  příčinou takovéhoto chování je pravidlo, které říká že „Pokud bude ve vrhu ponecháno více jak 8 štěňat, nesmí v dalším kalendářním roce mít tato fena vrh“. Jelikož tato norma, jejímž jediným smyslem je ochrana zdraví feny, svádí některé chovatele k výše uvedenému chování a jelikož i  interpretace tohoto pravidla by mohla být vysvětlována v rozporu se zákonem na ochranu zvířat (slovo ponecháno by mohlo být chápáno tak, že „nadpočetná“ štěňata mohou být utracena), bude navržena úprava této normy takovým způsobem, abychom možnost podobného chování vyloučili a zároveň eliminovali chápání, případně i konání, které by bylo v rozporu se zmíněným zákonem.

Na závěr svého vystoupení bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří reprezentujete naše plemeno a náš Klub na výstavách, zkouškách a soutěžích všeho druhu. Rád bych na tomto místě vyzvedl mimořádný úspěch, kterého dosáhl pes Abandinus Elimar Doubrava Lenky Burešové a Vojty Svobody. Po mnoha a mnoha letech se irský setr z České republiky v červnu loňského roku stal Světovým vítězem. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci našeho Klubu.

Svoji zprávu si dovolím ukončit psí peticí:

Byli jsme stvořeni a zrozeni vás chránit, vám sloužit a položit za vás i život. Nedopusťte, abychom byli vyhlazeni pro něčí hloupost, chamtivost, politický motiv či jen nevědomost.

 

Martin Houda

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...