Český pointer a setter klub
Home Kontakty Tisk
 

Český pointer a setter klub »

 

Práce »  Zkušební řády »

 

Úvod zkušebního řádu pro ohaře

Ohaři (stavěcí psi) tvoří FCI skupinu VII plemen psů, kteří se od ostatních skupin loveckých psů odlišují schopností vystavit zvěř. Tato vlastnost je u různých plemen různě vyjádřená a je to skupina psů, kterou lze v lovecké praxi použít s různým zaměřením na povrchovou práci.

 

Známe dva typy zkoušek ohařů:
- zkoušky vloh (ZV), na kterých se posuzují především vrozené vlohy psů,
- ostatní zkoušky (PZ, LZ, BZ, VP a VZ), na kterých získává pes loveckou upotřebitelnost pro příslušný druh použití v myslivosti. Zkoušky (limitní discipliny) jsou přizpůsobené praktickému využití při výkonu práva myslivosti.
    Podmínkou účasti psa na zkouškách, kromě zkoušek vloh, je předcházející účast na jarním svodu, potvrzená v průkazu původu.

ZKOUŠKY VLOH – ZV
    Zkoušky vloh jsou potřebné z chovatelského hlediska, neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou doposud ovlivněné vyšším stupněm výcviku. Jsou důležité také z hlediska kontroly dědičnosti, vhodné pro kontrolu výchovy štěněte a včasné započetí výcviku. Je proto žádoucí, aby se těchto zkoušek zúčastňovalo co nejvíce mladých ohařů (stavěcích psů).
    Zkoušek vloh se mohou zúčastnit ohaři (stavěcí psi) všech plemen a to pouze jedenkrát, než obstojí.

PODZIMNÍ ZKOUŠKY – PZ
    Splněním limitních disciplin nebo PZ v kterékoliv ceně kvalifikuje ohaře jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře.
    Těchto zkoušek se mohou zúčastnit všichni ohaři bez ohledu na dříve vykonané zkoušky.

LESNÍ ZKOUŠKY – LZ
    Absolvováním limitních disciplin nebo zkoušky jako takové v kterékoliv ceně získává ohař loveckou upotřebitelnost k dohledávání, přinášení drobné zvěře a dosledu spárkaté zvěře v lesních honitbách a ve všech jiných honitbách, kde je plánován odstřel spárkaté zvěře.

BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY – BZ
    Splnění limitních disciplin nebo BZ v kterékoliv ceně kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro lov a dosled spárkaté zvěře, jejíž stopa je stará přes 12 hodin.
    Barvářské zkoušky se zkoušejí podle zkušebního řádu pro jezevčíky a teriéry nebo lovecké slídiče.

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY Z VODNÍ PRÁCE – SZVP
    Splnění limitních disciplin nebo zkoušek SZVP v kterékoliv ceně kvalifikuje psy jako lovecky upotřebitelné pro dohledání a přinášení drobné zvěře.
   Na těchto zkouškách posuzují rozhodčí s kvalifikací pro VZ nebo SZVP.
(poznámka : na zkouškách SZVP se v disciplině dohledávka pohozené kachny z rákosí hodnotí přinášení jako součást discipliny).

VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY – VZ
    Na všestranných zkouškách se musí prokázat vyšší stupeň použitelnosti psa v lovecké praxi a vyšší úroveň cvičitelů. Ohaři tu dokazují, že jsou skupinou psů, použitelných pro jakoukoli práci na povrchu. Z praktického hlediska by bylo vhodné, aby VZ absolvovalo co nejvíce ohařů.  Podmínkou pro účast na VZ je úspěšné absolvování PZ a nebo LZ. VZ se zásadně konají, jako dvoudenní zkoušky.  Klubové VZ se zadáním titulu CACIT se zkoušejí podle zkušebního řádu pro MKP. Na zkouškách a soutěžích se zadáním titulu CACIT se na přípravu pobarvené stopní dráhy používá 25ml barvy na 100m stopní dráhy. Pes, který
se uchází o titul CACIT a Res.CACIT musí při polní práci vystavit pernatou zvěř a při vodní práci musí přijít do kontaktu se živou kachnou.

 MEMORIÁL RICHARDA KNOLLA – MRK
    Memoriál Richarda Knolla je vrcholná soutěž ohařů v ČR o titul „Všestranný vítěz ČR 20..“.  Uspěje-li vítěz v I. ceně obdrží titul CACT. Druhý pes uspěje-li v I. ceně obdrží titul Res. CACT a to pro všechna plemena na MRK. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.
 Na MRK se psi kvalifikují na základě výsledků  všestranných soutěží  a zkoušek.  Dále na základě nominační soutěže jejíž rozsah určuje  KK ČMMJ. Tyto nominační soutěže proběhnou v prvé polovině následujícího roku a bude na ně nominováno 36 psů dle výsledků všestranných zkoušek a soutěží.  Návrh delegace rozhodčích na nominační soutěže podléhá schválení Kynologické komise ČMMJ. Termín nominačních soutěží na MRK musí být určen do 31.10. kalendářního roku.
Všichni účastníci soutěže MRK  mohou  pokračovat v soutěži i když mají z některé discipliny vylučující známku. Měli by  odstoupit jen pro  indispozici  psa nebo vůdce.  Pořadí psů je určováno podle počtu bodů dosažených v jednotlivých cenách a pořadí psů, kteří se nedostanou do ceny je určeno podle počtu dosažených bodů.

MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO - MKP
    Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní soutěž ohařů v ČR o titul „Vítěz MKP“. Uspěje-li vítěz v I. ceně obdrží titul CACIT (čekatelství Mezinárodního šampióna práce). Druhý pes uspěje-li v I. ceně obdrží titul Res. CACIT.  Nejlepší pes plemene v I. ceně získává titul CACT(čekatelství šampióna práce ČR) a druhý nejlepší pes plemene získává Res. CACT. Tituly CACT a Res. CACT se zadávají pro všechna zúčastněná plemena. Veškeré tituly nejsou nárokové a přináleží psům za mimořádný výkon a je na sboru rozhodčích, zda tituly zadá či nikoliv.  MKP se zúčastní maximálně 20 psů (10 psů z ČR a 10 psů ze zahraničí v ideálním případě). Výběr psů ze zahraničí provádí ČMMJ na návrh kynologické komise ČMMJ. Při výběru těchto psů je třeba přihlížet k dosaženým výsledkům zkoušek srovnatelných se zkouškami podle zkušebních řádů ČMMJ.
    Všichni účastníci soutěže MRK  mohou  pokračovat v soutěži i když mají z některé discipliny vylučující známku. Měli by  odstoupit jen pro  indispozici  psa nebo vůdce. Pořadí psů je určováno podle počtu bodů dosažených v jednotlivých cenách a pořadí psů, kteří se nedostanou do ceny, je určeno podle počtu dosažených bodů.

 

 
     
              © 2000-2019 Český pointer a setter klub  
připravuji vyhledávání...