Český pointer a setter klub

POSTUP PŘI CHOVU


RYCHLÁ NAVIGACE:
KRYCÍ LIST  |   POTVRZENÍ KRYTÍ  |   PŘIHLÁŠKA VRHU   |   EXPORTNÍ PP   |   SOUVISEJÍCÍ


PŘED NAKRYTÍM

Je třeba požádat příslušného poradce chovu o vystavení krycího listu.
Vystavení krycího listu je pro členy ČPSK zdarma, pro nečleny 2 500,- Kč - viz. členské příspěvky a jiné poplatky a také termín a způsob jejich placení: ZDE.

PO KRYTÍ

1) Po nakrytí feny majitel krycího psa vyplní na obou paré krycího listu „potvrzení o krytí feny“.

2) Majitel feny toto potvrzení z kopie krycího listu odstřihne, a tuto část si ponechá.

3) Zbytek kopie krycího listu je třeba zaslat do 10 dnů po nakrytí feny, poradci chovu pro další zpracování.

PO NAROZENÍ ŠTĚŇAT

1) Chovatel do deseti dnů od narození štěňat oznámí vrh formulářem Hlášení vrhu štěňat" poradci chovu.

2) Chovatel do třiceti dnů po narození štěňat vyplní přihlášku vrhu" (pro vyplnění na PC: ZDE) u prvního vrhu připojí originál průkazu původu feny, dále originál tiskopisu "doporučení ke krytí", kopii certifikátu chovatelské stanice a tyto doklady pošle doporučeně na adresu:
Českomoravská kynologická jednota
plemenná kniha, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov

3) Plemenná kniha doplní přihlášku vrhu čísly Člp.. Originál pošle zpět chovateli. Chovatel předloží ve stáří 6-7 týdnů přihlášku vrhu k čipování veterináři a předá pokyny pro očipování. Veterinář, který čipování provedl, potvrdí jeho správnost na zadní straně přihlášky! Počet čipovaných štěňat, datum, razítko a podpis. Současně posoudí zdravotní stav.

4) Chovatel ihned po očipování a potvrzení odešle plemenné knize zpět přihlášku vrhu a tato dokončí zápis do plemenné knihy a vydá průkazy původu, které zašle chovateli zpět na dobírku.

Pozn.: Od ledna 2020 je čipovaní štěňat povinné. Tetování je pouze dobrovolné.

POKYNY PRO ČIPOVÁNÍ ŠTĚŇAT

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila.

Více najdete na stránkách Státní veterinární správy ZDE.

VYSTAVENÍ EXPORTNÍHO PRŮKAZU

Chovatel je povinen poslat na plemennou knihuoriginál průkazu původu štěněte, které bude exportováno do zahraničí. Doplní přesnou adresu nabyvatele/nového majitele a písemnou žádost o vydání pošle na adresu:

Českomoravská kynologická jednota
plemenná kniha
Lešanská 1176/2a
14100 Praha 4 - Chodov

Exportní PP mu bude zaslán zpět na dobírku.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Evidenční list vrhu (vzor Ministerstva Zemědělství): ZDE

Převodní list štěněte (vzor Ministerstva Zemědělství): ZDE

Zápisní řád ČMKU: ZDE

Zápisní řád ČPSK: ZDE

Formulář pro hlášení 3 a více fen: ZDE

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com